„MAZICO” Malinowski Ziarnowski  Sp. J.


ul. Partyzancka 83
95-200 Pabianice
NIP: 731-00-09-447
Regon: 470-627-746
BDO: KRS: 0000096082
Rachunek: 20 1020 3437 0000 1102 0130 7495 PKO BP S.A. o/Pabianice

MAZICO Pabianice

Partyzancka 83

tel.:

42 213 01 19

 

42 215 56 05

 

500 622 066

MAZICO Łódź

Drewnowska 50

tel.:

42 633 10 17

MAZICO Łódź II

Piłsudskiego 158

tel.:

888 333 158